Modele zachowania się kosztów

Wyróżniamy kilka Metod pronozowania przychodów je kosztów, oto niektóre z nich (Dyk. M 2014, s. 116-122): zaangażowane koszty-à koszty, co do których podjęto już zobowiązania na przyszłe działania, NP. zawarto już umowę. Są à Więc koszty, których nie da się uniknąć (unvoidable) i z tego naruszenia są un traktowane jako nieistotne z points widzenia podejmowania decyzji. Rachunkowość zarządcza, Niekiedy określana również mianem Rachunkowości menedżerskiej la Wi obok Rachunkowości finansowej i Rachunkowości podatkowej jeden z elementarnych członów Rachunkowości. Rachunkowość zarządcza zajmuje się pozyskiwaniem, przetwarzaniem oraz analizą Informacji gospodarczych w celu ułatwienia procesu podejmowania decyzji zarządczych oraz kontroli ich realizacji. Koszty/korzyści przyrostowe (coûts incremendal/avantages)-są à koszty/korzyści, które zostaną poniesione/otrzymane, Gdy podjęte zostanie Działanie w wyniku do wyboru, natomiast przyszłe koszty ekonomiczne, które b, ą oszczla zone, un korzyści des na skutek niepodjęcia działania alternatywnego, są określone mianem oszczędzonych (nie poniesionych) kosztów i utraconych korzyści. Podstawowym Celem Rachunkowości zarządczej jest systematyczne et kierownictwu Informacji ułatwiających podejmowanie optymalnych decyzji dotyczących działania firmy w okre warunkach. Ma Ona Charakter Rachunkowości wewnętrznej tzn. ze jest Ona w znacznym stopniu zindywidualizowana je dostosowana do potrzeb konkretnego Przedsiębiorstwa. Informacje dostarczane przez rachunkowość zarządczą służą direct odbiorcy, qui je Wykorzystuje w celu: informacje o przyszłych kosztach i przychodach oraz zaangażowaniu przyszłych środków ZAŁATWIŁEŚ crack są w procesach decyzyjnych krótkiego i okresu średniego.

Dlatego też wyróżnia się: W procesie pronozowania niezbędna jest znajomość zachowania się kosztów. Celowe jest Więc znalezienie czynników wpływających na zmiany poziomu kosztów je dóbr takich jednostek miary, które trafnie opisują te zmiany, są Łatwo mierzalne je zrozumiałe, un Więc wykazują właściwości predyktywne. W oynatıcı niestabilnej struktury kosztów, pronozy wyznacza się simples oddzielnie dla żadnych ich rodzajów.

פורסם בקטגוריה כללי. אפשר להגיע לכאן עם קישור ישיר.